Refraktometry laboratoryjne RX-i

Refraktometry laboratoryjne

Refraktometry laboratoryjne RX-i są przeznaczone do prac laboratoryjnych, w kontroli jakości oraz do badawczych. Oferują pełną automatykę pracy oraz gwarantują osiągnięcie wyników o najwyższej dokładności. W odróżnieniu od innych refraktometrów, posiadają układ stabilizacji temperatury. Oznacza to iż w miarę potrzeby, refraktometry laboratoryjne RX rozgrzewają lub schładzają próbkę przed wykonaniem ostatecznego pomiaru. Pomiar jest wykonywany automatycznie.

Tradycja i nowoczesność

RX-i to bardzo udany model, łączący w sobie nowoczesne rozwiązania (dotykowy panel LCD, przyjazne oprogramowanie wewnętrzne) ze sprawdzoną niezawodnością i unikalną precyzją serii refraktometrów laboratoryjnych grupy RX. Posiada bardzo wydajny układ Peltie’ra, pozwalający na pracę w zakresach od 5 do 75°C. Użytkownik może zdefiniować do 100 własnych skal, niemniej producent już fabrycznie zaprogramował skale dla 22 typowych substancji chemicznych, co pozwala na szybkie określanie stężenia, gęstości czy temp. zamarzania na podstawie współczynnika załamania światła danego roztworu. Nowością jest również system automatycznej kontroli czystości pryzmatu, pomagający maksymalnie wykorzystać precyzję urządzenia.

Funkcje

Refraktometr może pracować w 5-ciu trybach pomiarowych:

Stabilizacja temperatury. Współczynnik refrakcji bardzo silnie zależy od temperatury, dlatego wszystkie refraktometry elektroniczne ATAGO posiadają funkcję ATC (automatyczna kompensacja temperatury). W zastosowaniach laboratoryjnych mamy jednak często do czynienie z nietypowymi mediami. W tym wypadku sama funkcja ATC nie wystarczy. Konieczne jest sprawdzanie próbek w ściśle kontrolowanych warunkach temperaturowych. Tylko refraktometry serii RX posiadają układ automatycznej stabilizacji temperatury. Potrafią schłodzić próbkę do 10C poniżej temperatury otoczenia lub rozgrzać ją do temperatury +75C. Pomiar jest wykonywany automatycznie po osiągnięciu zadanej temperatury.

Parametry

Rekordowa precyzja. Seria refraktometrów laboratoryjnych RX obejmuje również urządzenia o rekordowej dokładności 0.005%Brix!